JKR Ideas

JKR Ideas toimii muotoilun ja puualan parissa. Oman malliston lisäksi JKR Ideas tarjoaa muotoilu- ja suunnittelupalveluita sekä uniikkien huonekalujen valmistusta. Yrityksen taustalla vaikuttaa vahvasti ekologinen ajattelutapa sekä suomalaisen taidon ja materiaalien hyödyntäminen.

JKR Ideasin tuotteet ja palvelut on suunnattu henkilöille ja yrityksille, jotka arvostavat korkeaa laatua, ekologisuutta ja yleisesti eettistä yrittämistä. Taustahenkilönä yrityksessä toimii puualan artesaani Juhani Rauvala. Yrityksen vahvuutena on puusta suunnitteleminen ja valmistaminen. Muotoilu ja suunnittelu eivät kuitenkaan rajoitu pelkästään puuhun, vaan tuotteesta riippuen voidaan käyttää myös muita materiaaleja. JKR Ideas toimii yhteistyössä Paattimaakareiden kanssa, joka mahdollistaa hyvin monipuoliset projektit.

Ekologisuus

Ekologisuus on mukana tuotteiden suunnittelusta aina tuotantoon asti. Suunnittelussa tulee huomioida materiaalien kierrätettävyys, tuotteen käyttöikä sekä tuotteen valmistuksesta ja kuljetuksesta aiheutuva rasitus luonnolle.

Eettinen yrittäminen

Yleinen ajattelutapa on, että yritysten ainoa tarkoitus on tuottaa mahdollisimman paljon voittoa. Monesti talous menee ympäristön ja etiikan edelle. JKR Ideasin ideologian mukaan tuottavuutta ja eettisiä arvoja ei kuitenkaan tarvitse erottaa toisistaan, eikä pitäisikään. Kompromisseja joudutaan kuitenkin aina tekemään, sillä tuottavuus ja eettisyys tuskin koskaan ovat täydellisessä harmoniassa keskenään. Niiden välissä on vain tasapainoiltava parhaansa mukaan.